ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری

اسیلوسکوپ, سیگنال ژنراتور, اسپکتروم آنالایزر, نت ورک آنالایزر
تهران
بازدید: 1359
پارتیکل کانتر ,غبارسنج, شمارنده ذرات غبار , مدلTES-5110 ساخت کمپانی TES تایوان
تهران
بازدید: 532
صدا سنج آنالیزوردار ,  آنالایزر صدا ,مدل , TES-1358Cساخت کمپانیTES تایوان
تهران
بازدید: 461
سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپانی tes تایوان
تهران
بازدید: 455
PHمتر, اسیدسنج, ECمتر, کنداکتیویمتر, TDSمتر, سختی سنج آب, ORPمتر
تهران
بازدید: 487
PH متر, ORPمتر, اسید سنج
تهران
بازدید: 540
ترمو رطوبت سنج محیطی ,رطوبت سنج, هیدرومتر, دماسنج ورطوبت سنج
تهران
بازدید: 750
WBGT متر ,استرس سنج گرمائی, استرس سنج محیطی
تهران
بازدید: 408
دوزیمتر صدا, نویزدوزیمتر, دزیمترصدا, نویزدزیمترصدا
تهران
بازدید: 402
کالیبراتور صدا, کالیبراتور نویزدزیمتر, کالیبراتورصوت سنج
تهران
بازدید: 538
co آنالايزر co2, آنالايزر, COمتر, CO2متر
تهران
بازدید: 372
آناليزور رنگ, کالرمتر, تستررنگ, RGBمتر, color meter
تهران
بازدید: 412
ديتا لاگر 8 كاناله , ترمو متر ديتا لاگر 4 کاناله
تهران
بازدید: 783
دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی, RF تستر, نشتی سنج ماکروویو
تهران
بازدید: 1116
گوس متر, تسلا متر, تسترمیدان مغناطیسی, EMFتستر
تهران
بازدید: 526
صداسنج ,صوت سنج, دسیبل سنج, Sound Level Meter
تهران
بازدید: 497
ترمومترلیزری ,دما سنج لیزری,ترمومترتماسی, پایرومتر, حرارت سنج
تهران
بازدید: 529
باد سنج , هات وایر , فلوسنج باد, سرعت سنج باد
تهران
بازدید: 572
نورسنج، دیتالاگر دما و رطوبت, مخصوص گلخانه ها
تهران
بازدید: 595
تجهیزات بهداشت حر فه ای
تهران
بازدید: 483
صداسنج , نورسنج , نویزدزیمتر ,گوس متر , WBGمتر , ارت تستر
تهران
بازدید: 540
تجهیزات تست و اندازه گیری , بهداشت حرفه ای
تهران
بازدید: 779
کلمپ آمپرمتر قابل انعطاف, آمپرمتر فلکسی بل , کلمپ متر انعطاف پذیر
تهران
بازدید: 576
تهران
بازدید: 363
پاور آنالایزر, مدل PROVA 23  ,ساخت كمپاني PROVA تايوان
تهران
بازدید: 390
پاور آنالایزر ,مدل WM-03  ,ساخت كمپاني PROVA تايوان
تهران
بازدید: 427
پاور آنالایزرگرافيكي , پاورآنالایزر, پاورمتر, مدل PROVA-6200
تهران
بازدید: 486
پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنالایزر,مدل TES-3600  ,ساخت كمپاني TES تايوان
تهران
بازدید: 409
پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز , هارمونیک آنالایزر تک فاز و سه فاز  ,مدل PROVA6830+6802
تهران
بازدید: 452
پاور آنالایزر هارمونیک سه فاز,  هارمونیک آنالایزرسه فاز ,مدل PROVA6830+6801
تهران
بازدید: 520
پاور آنالایزر هارمونیک, هارمونیک آنالایزر,   مدل PROVA6830+3007
تهران
بازدید: 539
تهران
بازدید: 402

صفحه‌ها


راستان اتوماسیون پارس