ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری

صدا سنج آنالیزوردار ,  آنالایزر صدا ,مدل , TES-1358Cساخت کمپانیTES تایوان
تهران
بازدید: 362
سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپانی tes تایوان
تهران
بازدید: 360
PHمتر, اسیدسنج, ECمتر, کنداکتیویمتر, TDSمتر, سختی سنج آب, ORPمتر
تهران
بازدید: 354
PH متر, ORPمتر, اسید سنج
تهران
بازدید: 372
ترمو رطوبت سنج محیطی ,رطوبت سنج, هیدرومتر, دماسنج ورطوبت سنج
تهران
بازدید: 577
WBGT متر ,استرس سنج گرمائی, استرس سنج محیطی
تهران
بازدید: 315
دوزیمتر صدا, نویزدوزیمتر, دزیمترصدا, نویزدزیمترصدا
تهران
بازدید: 308
کالیبراتور صدا, کالیبراتور نویزدزیمتر, کالیبراتورصوت سنج
تهران
بازدید: 443
co آنالايزر co2, آنالايزر, COمتر, CO2متر
تهران
بازدید: 284
آناليزور رنگ, کالرمتر, تستررنگ, RGBمتر, color meter
تهران
بازدید: 331
ديتا لاگر 8 كاناله , ترمو متر ديتا لاگر 4 کاناله
تهران
بازدید: 638
دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی, RF تستر, نشتی سنج ماکروویو
تهران
بازدید: 968
گوس متر, تسلا متر, تسترمیدان مغناطیسی, EMFتستر
تهران
بازدید: 430
صداسنج ,صوت سنج, دسیبل سنج, Sound Level Meter
تهران
بازدید: 422
ترمومترلیزری ,دما سنج لیزری,ترمومترتماسی, پایرومتر, حرارت سنج
تهران
بازدید: 426
باد سنج , هات وایر , فلوسنج باد, سرعت سنج باد
تهران
بازدید: 453
نورسنج، دیتالاگر دما و رطوبت, مخصوص گلخانه ها
تهران
بازدید: 439
تجهیزات بهداشت حر فه ای
تهران
بازدید: 332
صداسنج , نورسنج , نویزدزیمتر ,گوس متر , WBGمتر , ارت تستر
تهران
بازدید: 395
تجهیزات تست و اندازه گیری , بهداشت حرفه ای
تهران
بازدید: 530
کلمپ آمپرمتر قابل انعطاف, آمپرمتر فلکسی بل , کلمپ متر انعطاف پذیر
تهران
بازدید: 450
تهران
بازدید: 268
پاور آنالایزر, مدل PROVA 23  ,ساخت كمپاني PROVA تايوان
تهران
بازدید: 318
پاور آنالایزر ,مدل WM-03  ,ساخت كمپاني PROVA تايوان
تهران
بازدید: 351
پاور آنالایزرگرافيكي , پاورآنالایزر, پاورمتر, مدل PROVA-6200
تهران
بازدید: 403
پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنالایزر,مدل TES-3600  ,ساخت كمپاني TES تايوان
تهران
بازدید: 324
پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز , هارمونیک آنالایزر تک فاز و سه فاز  ,مدل PROVA6830+6802
تهران
بازدید: 385
پاور آنالایزر هارمونیک سه فاز,  هارمونیک آنالایزرسه فاز ,مدل PROVA6830+6801
تهران
بازدید: 426
پاور آنالایزر هارمونیک, هارمونیک آنالایزر,   مدل PROVA6830+3007
تهران
بازدید: 433
تهران
بازدید: 325
مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر دیتالاگر, مدلTES-2732A
تهران
بازدید: 370
مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کاناله,مولتی متر دیتالاگر, مدلPROVA 901/903 تایوان
تهران
بازدید: 376

صفحه‌ها


راستان اتوماسیون پارس