ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری

صدا سنج آنالیزوردار ,  آنالایزر صدا ,مدل , TES-1358Cساخت کمپانیTES تایوان
تهران
بازدید: 407
سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپانی tes تایوان
تهران
بازدید: 397
PHمتر, اسیدسنج, ECمتر, کنداکتیویمتر, TDSمتر, سختی سنج آب, ORPمتر
تهران
بازدید: 407
PH متر, ORPمتر, اسید سنج
تهران
بازدید: 435
ترمو رطوبت سنج محیطی ,رطوبت سنج, هیدرومتر, دماسنج ورطوبت سنج
تهران
بازدید: 645
WBGT متر ,استرس سنج گرمائی, استرس سنج محیطی
تهران
بازدید: 355
دوزیمتر صدا, نویزدوزیمتر, دزیمترصدا, نویزدزیمترصدا
تهران
بازدید: 357
کالیبراتور صدا, کالیبراتور نویزدزیمتر, کالیبراتورصوت سنج
تهران
بازدید: 490
co آنالايزر co2, آنالايزر, COمتر, CO2متر
تهران
بازدید: 323
آناليزور رنگ, کالرمتر, تستررنگ, RGBمتر, color meter
تهران
بازدید: 371
ديتا لاگر 8 كاناله , ترمو متر ديتا لاگر 4 کاناله
تهران
بازدید: 698
دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی, RF تستر, نشتی سنج ماکروویو
تهران
بازدید: 1029
گوس متر, تسلا متر, تسترمیدان مغناطیسی, EMFتستر
تهران
بازدید: 476
صداسنج ,صوت سنج, دسیبل سنج, Sound Level Meter
تهران
بازدید: 450
ترمومترلیزری ,دما سنج لیزری,ترمومترتماسی, پایرومتر, حرارت سنج
تهران
بازدید: 469
باد سنج , هات وایر , فلوسنج باد, سرعت سنج باد
تهران
بازدید: 514
نورسنج، دیتالاگر دما و رطوبت, مخصوص گلخانه ها
تهران
بازدید: 482
تجهیزات بهداشت حر فه ای
تهران
بازدید: 381
صداسنج , نورسنج , نویزدزیمتر ,گوس متر , WBGمتر , ارت تستر
تهران
بازدید: 447
تجهیزات تست و اندازه گیری , بهداشت حرفه ای
تهران
بازدید: 603
کلمپ آمپرمتر قابل انعطاف, آمپرمتر فلکسی بل , کلمپ متر انعطاف پذیر
تهران
بازدید: 499
تهران
بازدید: 312
پاور آنالایزر, مدل PROVA 23  ,ساخت كمپاني PROVA تايوان
تهران
بازدید: 343
پاور آنالایزر ,مدل WM-03  ,ساخت كمپاني PROVA تايوان
تهران
بازدید: 385
پاور آنالایزرگرافيكي , پاورآنالایزر, پاورمتر, مدل PROVA-6200
تهران
بازدید: 437
پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنالایزر,مدل TES-3600  ,ساخت كمپاني TES تايوان
تهران
بازدید: 366
پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز , هارمونیک آنالایزر تک فاز و سه فاز  ,مدل PROVA6830+6802
تهران
بازدید: 410
پاور آنالایزر هارمونیک سه فاز,  هارمونیک آنالایزرسه فاز ,مدل PROVA6830+6801
تهران
بازدید: 459
پاور آنالایزر هارمونیک, هارمونیک آنالایزر,   مدل PROVA6830+3007
تهران
بازدید: 461
تهران
بازدید: 350
مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر دیتالاگر, مدلTES-2732A
تهران
بازدید: 401
مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کاناله,مولتی متر دیتالاگر, مدلPROVA 901/903 تایوان
تهران
بازدید: 405

صفحه‌ها


راستان اتوماسیون پارس