ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری

اسیلوسکوپ, سیگنال ژنراتور, اسپکتروم آنالایزر, نت ورک آنالایزر
تهران
بازدید: 1222
پارتیکل کانتر ,غبارسنج, شمارنده ذرات غبار , مدلTES-5110 ساخت کمپانی TES تایوان
تهران
بازدید: 471
صدا سنج آنالیزوردار ,  آنالایزر صدا ,مدل , TES-1358Cساخت کمپانیTES تایوان
تهران
بازدید: 428
سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپانی tes تایوان
تهران
بازدید: 416
PHمتر, اسیدسنج, ECمتر, کنداکتیویمتر, TDSمتر, سختی سنج آب, ORPمتر
تهران
بازدید: 430
PH متر, ORPمتر, اسید سنج
تهران
بازدید: 463
ترمو رطوبت سنج محیطی ,رطوبت سنج, هیدرومتر, دماسنج ورطوبت سنج
تهران
بازدید: 682
WBGT متر ,استرس سنج گرمائی, استرس سنج محیطی
تهران
بازدید: 371
دوزیمتر صدا, نویزدوزیمتر, دزیمترصدا, نویزدزیمترصدا
تهران
بازدید: 374
کالیبراتور صدا, کالیبراتور نویزدزیمتر, کالیبراتورصوت سنج
تهران
بازدید: 505
co آنالايزر co2, آنالايزر, COمتر, CO2متر
تهران
بازدید: 335
آناليزور رنگ, کالرمتر, تستررنگ, RGBمتر, color meter
تهران
بازدید: 388
ديتا لاگر 8 كاناله , ترمو متر ديتا لاگر 4 کاناله
تهران
بازدید: 733
دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی, RF تستر, نشتی سنج ماکروویو
تهران
بازدید: 1065
گوس متر, تسلا متر, تسترمیدان مغناطیسی, EMFتستر
تهران
بازدید: 491
صداسنج ,صوت سنج, دسیبل سنج, Sound Level Meter
تهران
بازدید: 460
ترمومترلیزری ,دما سنج لیزری,ترمومترتماسی, پایرومتر, حرارت سنج
تهران
بازدید: 494
باد سنج , هات وایر , فلوسنج باد, سرعت سنج باد
تهران
بازدید: 538
نورسنج، دیتالاگر دما و رطوبت, مخصوص گلخانه ها
تهران
بازدید: 512
تجهیزات بهداشت حر فه ای
تهران
بازدید: 413
صداسنج , نورسنج , نویزدزیمتر ,گوس متر , WBGمتر , ارت تستر
تهران
بازدید: 478
تجهیزات تست و اندازه گیری , بهداشت حرفه ای
تهران
بازدید: 657
کلمپ آمپرمتر قابل انعطاف, آمپرمتر فلکسی بل , کلمپ متر انعطاف پذیر
تهران
بازدید: 527
تهران
بازدید: 333
پاور آنالایزر, مدل PROVA 23  ,ساخت كمپاني PROVA تايوان
تهران
بازدید: 360
پاور آنالایزر ,مدل WM-03  ,ساخت كمپاني PROVA تايوان
تهران
بازدید: 398
پاور آنالایزرگرافيكي , پاورآنالایزر, پاورمتر, مدل PROVA-6200
تهران
بازدید: 463
پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنالایزر,مدل TES-3600  ,ساخت كمپاني TES تايوان
تهران
بازدید: 383
پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز , هارمونیک آنالایزر تک فاز و سه فاز  ,مدل PROVA6830+6802
تهران
بازدید: 429
پاور آنالایزر هارمونیک سه فاز,  هارمونیک آنالایزرسه فاز ,مدل PROVA6830+6801
تهران
بازدید: 480
پاور آنالایزر هارمونیک, هارمونیک آنالایزر,   مدل PROVA6830+3007
تهران
بازدید: 489
تهران
بازدید: 366

صفحه‌ها


راستان اتوماسیون پارس