لوله فلکسی

استان:

شهر: 
مشهد
آدرس: 
خیابان سنایی
تلفن: 
۰۹۳۷۶۹۲۱۶۸۹
فکس: 
۰۹۱۵۰۷۲۶۰۱۷۳
موبایل: 
۰۹۳۷۶۹۲۱۶۸۹
ایمیل: 
Mr.javadabbasi.diamond90@gmail.com

راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .