هواکش دمنده

هواکش
شرح كالا: 

هواکش دمنده

حدود قيمت فروش (ريال): 
138000

نام شرکت یا فروشگاه:

استان:

شهر: 
مشهد
آدرس: 
گنبد سبز پلاک388
تلفن: 
32239595
فکس: 
32239595
موبایل: 
09154155366
ایمیل: 
salhi2646@gmail.com

راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .