چاپار الکتریک۰۹۳۰۵۳۹۵۰۵۹

شرح كالا: 

برای تهیه کالای برق صنعتی سفارش را به شرکت چاپارالکتریک داده وکالای برق صنعتی مورد نظرتان را دریافت کنید.برای مشترکین در خریدهای بالاتر از ۵۰۰۰۰تومان درسنایی وخیابانهای مجاورش هزینه چاپار(پیک)رایگان است.

نام شرکت یا فروشگاه:

استان:

شهر: 
مشهد
آدرس: 
دفترمرکزی شرکت سیارچاپارالکتریک(بین سنایی ۹و۱۱)
تلفن: 
۰۹۳۰۵۳۹۵۰۵۹ و۰۵۱۳۷۲۷۷۴۹۵ و۰۵۱۳۷۲۶۷۴۳۴
فکس: 
۰۵۱۳۷۲۷۷۴۹۵
موبایل: 
۰۹۳۰۵۳۹۵۰۵۹

شاخه:


راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .