تابلو برق عمومی 400 آمپر

شرح كالا: 

طبق نقشه های ارسالی از شرکت توزیع

نام شرکت یا فروشگاه:

استان:

شهر: 
بندر عباس
آدرس: 
شهرک صنعتی شماره 2
تلفن: 
07632251955
موبایل: 
09173686026
ایمیل: 
co.mabna.bargh@gmail.com

راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .