آسانسورهاي كششي و هيدروليك و پله برقي

شرح كالا: 

مشهد-رضاشهر-بين پيروزي 8 و 10 -پلاك 276
عاكف 09158201814
051-38763337

استان:

شهر: 
مشهد

شاخه:


راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .