سیم افشان و قدرتی

شرح كالا: 

کابل قدرت چند رشته
سیمهای افشان
کابل های کواکسیال
کابل های تلفنی و آیفونی

نام شرکت یا فروشگاه:

استان:

تلفن: 
05143212000-6
وبسایت: 
www.khayamelectric.ir

شاخه:


راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .