انواع سیم و کابل

شرح كالا: 

کابلهای قدرت چند رشته ؛کابلهای کواکسیال ؛کابلهای تلفنی وایفونی و سیمهای افشان

نام شرکت یا فروشگاه:

تلفن: 
05143212000-6
فکس: 
43212246
وبسایت: 
www.khayamelectric.ir
ایمیل: 
sjhm.khayam@gmail.com

شاخه:


راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .