كنتاكتور پارس فانال ، ترمينال ريلي رعد ، سيم وكابل ، تابلو ...

شرح كالا: 

تمامي اجناس با ضمانت بوده

حدود قيمت تك فروش (ريال): 
...

استان:

شهر: 
تهران
تلفن: 
٠٢١-٣٣٩٠٣٦٢٧ ٠٩١٢١٧٦٨٠٢٧
فکس: 
٣٣٩٠٣٦٢٧
موبایل: 
٠٩١٢١٧٦٨٠٢٧

شاخه:

ایمیل: 
mehdi.bobehoshi@gmail.com

راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .