درخت سیم

شرح كالا: 

پکیج کامل سیمکشی داخل چاهک اسانسور ( شامل سیمهای 0/75 استاندارد . سیم ایفونی . به همراه سر سیم و اتکت برای تمامی سیم ها)

نام شرکت یا فروشگاه :

استان:

شهر: 
تهران
تلفن: 
44691202
فکس: 
44690886
موبایل: 
09101928152

شاخه:

ایمیل: 
matinmalek15.mm@gmail.com

راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .