سیم و کابل توانا

شرح كالا: 

تولید انواع سیم و کابل برق قابل انعطاف و غیر قابل انعطاف

نام شرکت یا فروشگاه:

استان:

شهر: 
بروجرد
تلفن: 
533 63 424 066
فکس: 
530 63 424
موبایل: 
09166657499
ایمیل: 
tavanaco1372@gmail.com

شاخه:


راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .