بورس فیوز

شرح كالا: 

انواع فیوز کاردی/پایه فیوز بکس و کتابی/ انواع سکسیونر در سایزای مختلف 38×10 و....

نام شرکت یا فروشگاه:

استان:

شهر: 
تهران
آدرس: 
لاله زار جنوبی
تلفن: 
33963369 /33945514
موبایل: 
09123025058

راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .