بازرگانی قطعات آسانسور و درب برقی

شرح كالا: 

فروش و تولید و بازرگانی قطعات آسانسور و درب برقی

نام شرکت یا فروشگاه :

استان:

شهر: 
مشهد
آدرس: 
میثاق 2 نبش جاهد 5
تلفن: 
35131017
فکس: 
35131017
موبایل: 
09157250625
وبسایت: 
liftshop.ir

شاخه:


راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .