تابلوهای فشار ضعیف ، فشار متوسط و پست های کمپکت

شرح كالا: 

تابلوهای فشار ضعیف توزیع ، کنترل و بانک خازن
تابلوهای مورد مصرف در شرکت های توزیع نیروی برق
تابلوهای دیواری ، مارشالینگ و دسک پانل
تابلوهای فشار متوسط فیکس و کشوئی
تابلوهای فشارمتوسط کمپکت و پست کمپکت
باس داکت های فشار متوسط و فشار ضعیف

نام شرکت یا فروشگاه:

استان:

شهر: 
شهر صنعتی البرز
آدرس: 
قزوین شهر صنعتی البرز خیابان حکمت هشتم پلاک هشت
تلفن: 
028-32223887-32223887-32222520-32222530
فکس: 
028-32223724
موبایل: 
09122820299
وبسایت: 
artcopanel.com
ایمیل: 
armantablo@live.com

راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .