تابلو یزد

شرح كالا: 

ساخت تابلو برق فشارقوی ومتوسط

نام شرکت یا فروشگاه:

استان:

شهر: 
شاهدیه
آدرس: 
یزدشاهدیه خیابان رزبرگ
تلفن: 
0355215962
فکس: 
035213410
موبایل: 
09140719714

راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .