الکترو اکتیو

شرح كالا: 

ساخت تابلو های فشار ضعیف و تابلو بانک خازن

نام شرکت یا فروشگاه:

استان:

شهر: 
اردکان
آدرس: 
ترک اباد
تلفن: 
3532272107
فکس: 
3532272107
موبایل: 
9139678931
ایمیل: 
ahmadar1367@gmail.com

راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .