برق صنعت علی

شرح كالا: 

کلیه خدمات برق صنعتی واتوماسیون(plc_inverter)

نام شرکت یا فروشگاه:

استان:

شهر: 
مشهد
آدرس: 
قاسم اباد
تلفن: 
09153036601
موبایل: 
09153036601
ایمیل: 
vahidkh40@yahoo.com

راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .