سیم وکابل هدایت خراسان

شرح كالا: 

انواع سیم وکابل با استاندارد و تاییدیه شرکت برق
الکتروسیم هدایت

نام شرکت یا فروشگاه:

استان:

شهر: 
مشهد
آدرس: 
خیابان سنایی - مقابل سنایی 15
تلفن: 
05137138759
فکس: 
05137261060
موبایل: 
09153146228
وبسایت: 
www.hedayatsim.ir

شاخه:


راستان اتوماسیون پارس

توجه : این سایت در هیچگونه از معاملات کالای برق شرکت ندارد و صحت مندرجات برعهده صاحب کالا می باشد .