استان خراسان رضوي

کد شهرستانهای استان خراسان رضوی 051
<< بدست آوردن شماره جدید >>

نام شهرستانکد ترتیب شماره جدید
مشهد0513XXXXXXX
بجستان051565XXXXX
بردسکن051554XXXXX
تایباد051545XXXXX
تربت جام 051525XXXXX
تربت حیدریه 05152XXXXXX
جغتای05145XXXXXX
جوین05145XXXXXX
چناران051461XXXXX
خلیل آباد05157XXXXXX
خواف051542XXXXX
درگز05146XXXXXX
رشتخوار051562XXXXX
زاوه05153XXXXXX
سبزوار05144XXXXXX
سبزوار05144XXXXXX
سرخس051345XXXXX
فریمان051346XXXXX
فیروزه05143XXXXXX
قوچان05147XXXXXX
گناباد05157XXXXXX
مه ولات05156XXXXXX
نیشابور05142XXXXXX
نیشابور05143XXXXXX
نیشابور051426XXXXX
کاشمر05155XXXXXX
کلات05134XXXXXX


همسان سازی کد
تلفن های ثابت استان خراسان رضوی از امروز هم کد می شود
در راستای اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی، کدهای شهرستانهای استان خراسان رضوی از ساعت 22 امروز چهار شنبه اول مردادماه ، هشت رقمی می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، با اجرای طرح ملی همکدی، کلیه شماره تلفن های ثابت شهرهای مشهد، طرقبه و شاندیز با افزودن رقم 3 و سایر نقاط استان با افزودن رقم 4 و 5 به ابتدای آنها هشت رقمی می شوند و کد استان به 051 تغییر می یابد.
سهولت در ارتباطات درون استانی با هزینه کمتر و تماس تلفنی در سراسر استان بدون گرفتن کد را می توان از جمله مزایای این طرح نام برد.
تعرفه مکالمه تلفن ثابت به ثابت در داخل استان در هر دقیقه 30 ریال و تعرفه تلفن ثابت به تلفن همراه 625 ریال محاسبه خواهد شد.
مشتركين مي توانند از طريق تماس با سامانه 8070و يا با مراجعه به سايت شركت مخابرات استان به آدرس www.tci-khorasan.irاز شماره هاي جديد اطلاع يابند.
اطلاعات کلیه شماره های استان برروی وب سایت شرکت مخابرات ایران (www.tci.ir) و پرتال شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (www.tci-korasan.ir) قابل دسترسی است.
تاکنون تهران، البرز، قم، مرکزی، زنجان، همدان، قزوین، سمنان، اصفهان، آذربایجان غربی، مازندران، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد 8 رقمی شده و مشترکان در این استانها، برای تماس در داخل استان نیازی به گرفتن کد ندارند.
مرداد ١٣٩٣


پيش شماره نام شهر
051 آب جهان /رهورد
051 آبروان
051 آبرودتربت حيدريه
051 آبرودسبزوار
051 آبقه
051 آبگرگ
051 آبگرم
051 آبينه
051 آريان
051 آزادمنجير
051 آزادوار
051 آزاده ده
051 آق كاريز
051 آلماجوق
051 آلي
051 آهنگ
051 آهنگران
051 ابارش
051 ابدال آباد
051 ابراهيم آبادتربت حيدريه
051 ابراهيم آبادمشهد
051 ابراهيمي
051 ابوچناري
051 احمدآباد/بالاجوين
051 احمدآباد/تبادگان
051 احمدآباد/تربت جام
051 احمدآباد/خزائي
051 احمدآباد/خواف
051 احمدآباد/رشتخوار
051 احمدآباد/سرجام
051 احمدآباد/قوچان
051 احمدآباد/محولات
051 احمدآباد/نيشابور
051 اخلمد
051 اردمه
051 اردوغش
051 ارزنه
051 ارسك
051 ارغا
051 ارگ نوجوي
051 اره آبمال
051 ازغد
051 ازغند
051 استاج
051 استاد
051 استاي
051 استايش
051 استير
051 اسجيل
051 اسحاق آبادتربت حيدريه
051 اسحاق آبادنيشابور
051 اسدآباد/خواف
051 اسدآباد/دربندي
051 اسدآبادرخ
051 اسفيز
051 اسفيوخ
051 اسلام آباد/تربت حيدريه
051 اسلام آباد/نيشابور
051 اسلاميه
051 اسماعيل آباد/گرجي
051 افچنگ
051 اقرعليا
051 اكبرآباد/رشتخوار
051 اكبرآبادريوش
051 المجوق
051 النگ امان آباد
051 الهيان
051 امام /تقي
051 امام ورديخان
051 امامقلي
051 امان آباد
051 امرغان سفلي
051 امغان
051 انابد
051 انارستانك /خانيك برون
051 انداد
051 انداده
051 اوارشك
051 اوندر
051 ايده ليك
051 ايزي
051 ايورتربت حيدريه
051 باب الحكم
051 باجگيران
051 باخرز
051 بار
051 باسفر
051 باشتين
051 باغ خيرات
051 باغ عباسي
051 باغ كشمير
051 باغجر
051 باغستان
051 باغشن گچ
051 باغشن نيشابور
051 بايگ
051 بتو
051 بجدن تكاب
051 بجدن خواشد
051 بجستان
051 بجنو
051 بداغ آباد
051 برآباد/تربت حيدريه
051 برآباد/سبزوار
051 برازق
051 براكوه
051 برج قلعه
051 برجك
051 بردسكن
051 برزش آباد
051 برزنون
051 برزو
051 برس
051 برغمد
051 برقبان
051 برود/علي آباد
051 برون
051 بزجاني
051 بزد
051 بزق
051 بزنگان
051 بزوشك
051 بشرآباد
051 بشرويه
051 بشنج
051 بقمج
051 بقيع
051 بلقان آباد
051 بندازبك
051 بندديوان
051 بندقرا
051 بني تاك
051 بنياباد
051 بوري آباد
051 بوژآباد
051 بوژان
051 بوژمهران
051 بهار
051 بهارستان
051 بهدادين
051 بهمن جان سفلي
051 بهمن جان عليا
051 بياس آباد
051 بيد
051 بيدخت
051 بيدسكان
051 بيدوي
051 بيزه
051 بيگ نظر
051 بيگلر
051 بيمرغ
051 بينالود
051 پالكانلو
051 پركند
051 پرمه /فارمد
051 پس كمر
051 پشته
051 پطرو
051 پل بند
051 پيوه ژن
051 تاج الدين
051 تام ميرزاحسن
051 تايباد
051 تبادگان
051 تپه سلام
051 تپه ميراحمد
051 تربت جام
051 تربت حيدريه
051 تربقان
051 تقي آباد
051 تقي آبادكلات
051 تكمار
051 تگن
051 تلخ بخش
051 تندك
051 تنگل شورعليا
051 تنورچه
051 تورانه
051 تولي /بختيار
051 توندر
051 تيرگان
051 تيزآب
051 تيمنك /عليا/سفلي
051 جابوز
051 جاغرق
051 جردوي
051 جزين
051 جشن آباد
051 جعفرآباد/تربت جام
051 جعفرآباد/زاوه
051 جعفرآباد/كاشمر
051 جعفريه
051 جغتاي
051 جغري
051 جلال آباد
051 جلمبادان
051 جلين
051 جنت آباد/تربت جام
051 جنت آباد/جنگل
051 جنت آباد/محولات
051 جنداب
051 جنگل
051 جواديه
051 جوزان /شيرزن
051 جوزقان
051 جهان آباد
051 جيزآباد
051 جيلو
051 جيم آباد
051 چاپشلو
051 چاله زرد
051 چاه زول
051 چاه سالار
051 چاه نسر
051 چاهشك
051 چاهشورك
051 چاهك
051 چخماق
051 چرمشهر
051 چرو
051 چزگ
051 چشام
051 چشمه گل
051 چقر
051 چكودر
051 چگنه سفلي
051 چمگرد
051 چمن آباد
051 چناران
051 چناران نيشابور
051 چنارتربت حيدريه
051 چنارقوچان
051 چنارك
051 چنارمشهد
051 چنبرجوق
051 چهاربرج مشهد
051 چهاربرجي تايباد
051 چهارده
051 چهچهه /پائين ده
051 چهچهه كلات
051 چيتگر
051 حاتم قلعه
051 حاجي آباد/تربت جام
051 حاجي آباد/تربت حيدريه
051 حاجي آباد/خواف
051 حاجي آباد/نيشابور
051 حاجي بيگي
051 حارث آباد
051 حسن آباد/بردسكن
051 حسن آباد/پائين
051 حسن آباد/تربت جام
051 حسن آباد/خواف
051 حسن آباد/درگز
051 حسن آباد/صوفي
051 حسن آباد/قوچان
051 حسن آباد/محولات
051 حسن آباد/نيشابور
051 حسين آباد/جنگل
051 حسين آباد/چنگه عباسي
051 حسين آباد/رازون
051 حسين آباد/رحيم خان
051 حسين آباد/سرجام
051 حسين آباد/شامكان
051 حسين آباد/قرقي
051 حسين آباد/كاريون
051 حسين آباد/ميرزامومن
051 حسين آباد/ناوي
051 حسيني
051 حصارتربت حيدريه
051 حصارزبرخان
051 حصارسرخ /سرآسياب سوران
051 حصارسرخ نيشابور
051 حصارمشهد
051 حكم آباد
051 حكيم آباد
051 حوض سرخ
051 خانكوك
051 خانلق
051 خانيك بشرويه /يگي
051 خانيك تربت حيدريه
051 خرسف
051 خرگرد
051 خرم آباد/تربت جام
051 خرم آباد/سبزوار
051 خرم آباد/قوچان
051 خرم /عماديه
051 خرمبك /سه چوب
051 خروعليا
051 خسروآباد
051 خسروجرد
051 خشت
051 خضربيگ
051 خلق آباد
051 خليل آباد
051 خمارتاش
051 خواجه آباد
051 خواف
051 خور/بيجورد
051 خورعليا
051 خوشدره
051 خيرآباد/تايباد
051 خيرآباد/تربت جام
051 خيرآباد/تربت حيدريه
051 خيرآباد/خواف
051 خيرآباد/سبزوار
051 داغدار
051 داغي
051 داغيان
051 دافي
051 داودلي
051 داورزن
051 درازآب تربت جام
051 درخت بيد
051 دررود
051 درزآب
051 درفك
051 درگز
051 درونه
051 دزق
051 دستجردآقابزرگ
051 دستجردطاقانكوه
051 دوسنگ
051 دوغ آباد
051 دوغائي
051 دولت آباد/تربت جام
051 دولت آباد/تربت حيدريه
051 دولت آباد/رشتخوار
051 دولت آباد/سبزوار
051 دولت آباد/قوچان
051 دوين /چنارسوخته
051 ده امام
051 ده برزو
051 ده پائين
051 ده سرخ
051 ده غيبي
051 ده ميان
051 دهبار
051 دهرود/گرجي سفلي /همت آباد
051 دهنو/سبزوار
051 دهنوتلخي
051 ديزاديز/كچلانلو
051 ديزباد
051 ديزبادعليا
051 ديسفان
051 ديش ديش
051 رادكان
051 رامشين
051 راه چمن
051 رئيسي
051 رباط جز
051 رباط سرپوش
051 رباط سفيد
051 رباط سمنگان
051 رباط سنگ
051 رحمت آباد/تربت جام
051 رحمت آباد/تربت حيدريه
051 رحمت آباد/سبزوار
051 رخنه گل
051 رزدآب
051 رزق آباد
051 رزگ
051 رشتخوار
051 رضوان
051 رقه
051 ركن آباد
051 روچي
051 روح آباد/تربت حيدريه
051 روح آباد/نيشابور
051 رودخانه
051 رودمعجن
051 روشن آباد
051 روشناوند
051 رونج
051 رهن
051 رهن كاريز/كفكي
051 رياب
051 ريگان
051 ريگي /زمه
051 ريوش
051 ريوند
051 زاوه
051 زاوين
051 زرقان
051 زركك
051 زرمهر
051 زشك
051 زمند
051 زنگانلو
051 زورآباد
051 زهان
051 زيبد
051 زيدانلو
051 زيرآباد
051 زيرجان
051 زيرك آباد
051 زين آباد
051 زيندانلو
051 ژرف
051 ساق
051 ساقي بيك
051 سالارآباد
051 سالاري
051 سبزوار
051 سده خواف
051 سرآسياب
051 سربالا
051 سرچاه
051 سرحوضك
051 سرخ آباد
051 سرخس
051 سردشت
051 سردق
051 سرغايه
051 سرك
051 سرگلان
051 سرند
051 سروآباد/بازمرگي
051 سرهنگ
051 سريده
051 سعادت آباد
051 سعدالدين
051 سعديه
051 سفيدسنگ
051 سقي
051 سلامي
051 سلطان آباد
051 سلطان آبادسبزوار
051 سلطان آبادنمك
051 سلطان ميدان
051 سلمان /خليل آباد
051 سلوگرد/محسن آباد
051 سليماني مشهد
051 سليماني ميان جلگه
051 سليماني نيشابور
051 سملخون
051 سميع آباد
051 سنقرآباد
051 سنگ بست
051 سنگان بالا
051 سنگان پائين
051 سنگر
051 سنگل آباد
051 سنو
051 سوران
051 سورستان
051 سويز
051 سهل آباد
051 سيجاوند
051 سيدآبادچناران
051 سيدآبادسبزوار
051 سيدآبادنيشابور
051 سير
051 سيف آباد
051 سيوكي
051 شاداب
051 شادمهر
051 شارك
051 شامكان
051 شانديز
051 شاهرگ
051 شاهين عليا
051 شترك
051 ششتمد
051 شعبه
051 شغل آباد
051 شفيع
051 شفيع آباد
051 شم آباد
051 شمس آبادتربت حيدريه
051 شمس آبادسبزوار
051 شوراب
051 شوررود
051 شورستان
051 شورگشت
051 شوري بزرگ /رشيدآباد
051 شورياب
051 شوي
051 شهرآباد/بردسكن
051 شهرآباد/نيشابور
051 شهر/طوس /فردوسي
051 شهرستانك
051 شهرصنعتي /سبزوار
051 شهرفيروزه
051 شهرك /امام /خميني
051 شهرك /خواف
051 شهرك /رضوي
051 شهرك /صنعتي /طوس
051 شهرك /صنعتي /كلات
051 شهرك صنعتي /كاشمر
051 شهرك صنعتي /كاويان
051 شهركهنه
051 شهن آباد
051 شهوار
051 شهيد/هنرمند
051 شيخ لو
051 شيرتپه
051 شيرخان
051 شيليگان
051 صالح آباد
051 صدخرو
051 صفي آبادتربت حيدريه
051 صمديه
051 صنوبر
051 صومعه
051 صيدآباد
051 طالبي
051 طبس
051 طرسك
051 طرق
051 طرقبه
051 ظاهرآبادبردسكن
051 عارف آباد
051 عباس آباد
051 عباس آبادخواف
051 عباس آبادفراميشان
051 عباس آبادقندي
051 عباس آبادملك
051 عبدآباد
051 عبداله آبادنيشابور
051 عبداله گيو
051 عبدل آبادتربت حيدريه
051 عبدل آبادسبزوار
051 عبس آباد
051 عزيزآباد
051 عسگريه
051 عشرت آباد/ممرآباد
051 عشق آبادفريمان
051 عشق آبادنيشابور
051 عطائيه
051 عظيم آباد
051 علاقه
051 علي آباد/خواف
051 علي آباد/سياسك
051 علي آباددامن
051 علي آبادشور
051 علي آبادفيض آباد
051 علي آبادقوچان
051 علي آبادكشمر
051 عليك تربت حيدريه
051 عليك سبزوار
051 عمارت
051 عنبرسرا
051 غني آباد
051 فاردق
051 فاز
051 فايندر
051 فتح آبادارسك
051 فتح آبادتربت حيدريه
051 فتح آبادفردوس
051 فخرآبادتربت حيدريه
051 فخرآبادخواف
051 فخرداود
051 فدافن
051 فدرد
051 فديشه
051 فديهه
051 فراشيان
051 فرخار
051 فرخان
051 فرخد
051 فرخك
051 فردوس
051 فرزنه
051 فرشه
051 فرگ
051 فرمان آباد
051 فرهادگرد
051 فريزي
051 فريمان
051 فريمانه
051 فسنقر
051 فودنجان
051 فوشنجان
051 فهندر
051 فهنه
051 فيض آبادتربت حيدريه
051 فيض آبادداورزن
051 قادرآباد
051 قازان بيك
051 قازقان
051 قاسم آباد/بزرگ
051 قاسم آباد/دهنه
051 قاسم آبادتربيت حيدريه
051 قاسم آبادفردوس
051 قدمگاه
051 قراچه
051 قره باغ فيروزه
051 قره شاه وردي
051 قره قلي
051 قره قويونلو
051 قزل قارشي
051 قصون
051 قطن آباد
051 قلعه آقاحسن
051 قلعه باخزر
051 قلعه بالا
051 قلعه جوق
051 قلعه سرخ باخرز
051 قلعه سرخ تربت جام
051 قلعه شير
051 قلعه گك
051 قلعه نو/شفيع آباد
051 قلعه نوجمشيد
051 قلعه نوروداب
051 قلعه نوصفي آباد
051 قلعه نوكلات
051 قلعه نومشهد
051 قلعه ني
051 قلعه يزدان
051 قلندرآباد
051 قله زو
051 قوچ پلنگ
051 قوچان
051 قوژد
051 قوش خزاعي /قوش عليجان
051 قوش سربوزي
051 قوش عظيم
051 قياص آباد
051 كاخك
051 كارخانه /قند/فريمان
051 كارخانه /قندجوين
051 كاريز
051 كاريزحاج محمدجان
051 كاريزك خليل آباد
051 كاريزك ناگهاني
051 كاريزكهندل
051 كاريزنو
051 كاسف
051 كاشمر
051 كاظم آباد
051 كاظم آباد
051 كافج
051 كال چغوكي
051 كال زركش
051 كال شور/تپه خان
051 كالو
051 كامه عليا
051 كاهوچناران
051 كاهودرگز
051 كاهه
051 كاهيجه
051 كبودان
051 كت
051 كته شمشيرسفلي
051 كته شمشيرعليا
051 كچولي
051 كدكن
051 كراب
051 كرات
051 كرديان
051 كرناوه شيرين
051 كرند
051 كريز
051 كريم آباد
051 كريم آبادكلات
051 كسرينه
051 كسكن
051 كشكك
051 كلات تربت حيدريه
051 كلات نادر
051 كلاته اله نظر
051 كلاته بزرگ
051 كلاته پايه
051 كلاته تيركمان
051 كلاته زنگنه
051 كلاته شادي
051 كلاته صوفي
051 كلاته عرب
051 كلاته علي زينل
051 كلاته محمدجان
051 كلاته مزينان
051 كلاته ملامحمد/قاچكانلو
051 كلاته ميمري
051 كلاته نو
051 كلاته نوبهار
051 كلوخي
051 كليدر
051 كميز
051 كندرخليل آباد
051 كندكلي
051 كنگ
051 كنگ عليا
051 كنه بيست
051 كورده
051 كوشه بردسكن
051 كوشه كوه سرخ
051 كوه آباد
051 كوه سخت
051 كوه سفيد
051 كهنه
051 كهنه فرود
051 كيذور
051 گاج
051 گراخك
051 گرماب تربت حيدريه
051 گرماب نيشابور
051 گروقوچان
051 گرومشهد
051 گرينه
051 گستج
051 گلبو
051 گلبهار
051 گلسرا
051 گلشن آباد
051 گلمكان
051 گمرك دوغارون
051 گناباد
051 گنبدلي
051 گوارشك
051 گوجه
051 گوجي
051 گوش
051 گوش لاغر
051 گيسور
051 لائين نو
051 لطف آبادقوچان
051 لطف آبادنيشابور
051 مارشك
051 ماروسك
051 ماريان /زاك
051 مايان
051 مجتمع /فولاد/نيشابور
051 مچ
051 محسن آباد
051 محمدآبادتربت جام
051 محمدآبادرشتخوار
051 محمدآبادقوچان
051 محمدآبادگفت
051 محمدتقي بيگ
051 محمدولي بيك
051 محمودآبادسفلي
051 محمودآبادعليا
051 مرزان
051 مرغزار
051 مرنديز
051 مزار
051 مزداوند
051 مزرج
051 مزرعه شيخ
051 مزينان
051 مژن آباد
051 مشكان
051 مشكانلو
051 مشهد
051 مشهدريزه
051 مظفرآباد
051 معتمديه
051 معدن /زغال سنگ
051 معدن سنگان
051 معدن فيروزه
051 مغان
051 مقصودآباد
051 مقيسه
051 مكي
051 ملك آبادتربت حيدريه
051 ملك آبادمشهد
051 ملوند
051 مميزآب تربت جام
051 منصوري
051 موچنان
051 موچنان
051 موسي آباد
051 موشك
051 مومن آباد
051 مهدي آبادرشتخوار
051 مهدي آبادكاشمر
051 مهر
051 مهرآباد
051 مهران كوشك
051 مهنه
051 مهويد
051 مياب
051 ميامي
051 مياندهي فريمان
051 مياندهي فيض آباد
051 ميرآباد
051 ناظريه
051 نامق
051 نامن
051 ناي
051 نريماني
051 نزل آباد
051 نسر
051 نشتيفان
051 نصرآباد
051 نصيرآباد
051 نعتو
051 نقاب تربت حيدريه
051 نقاب سبزوار
051 نقندر
051 نوبهار
051 نوخندان
051 نوده انقلاب
051 نوده /بيهود
051 نوده پشنگ
051 نوده تربت جام
051 نودهان
051 نوروزآباد
051 نوسرانوميري
051 نوق تربت حيدريه
051 نوق خواف
051 نهالدان
051 نيازآباد
051 نيرآباد/توزنده جان كهنه ونو
051 نيشابور
051 نيگنان
051 نيل آباد
051 ويراني
051 هاشم آباد
051 هدايت آباد
051 هدك /سربرج
051 هزارخوشه
051 هفت خانه
051 همائي
051 همت آبادتربت جام
051 همت آبادزماني
051 همت آبادشهركهنه
051 همت آبادفيض آباد
051 هندل آباد
051 يادگار
051 ياس تپه
051 ياقوتين
051 يحيي آباد
051 يدك
051 يك لنگي عليا
051 يكه پسته
051 يكه توت
051 ينگجه
051 ينگه قلعه /شمس
051 يوسفخان
051 يونسي

كدهاي مخابراتي بين شهري استانها و مراكز استاني و پيش شماره شهرستانهاي ايران ليست كدهاي بين شهري استان هاي ايران
درج :1393مرداد

Designed By : Sanaee . ir
© 2013
کد شهر پیش شماره شهرستان استان شهرها تلفن شماره کد تلفن بین شهری کشور کدهای کشوری شهرستانها مراکز استانی لیست شهر مخابرات اداره مخابرات بین شهر تلفنخانه تلفن دفترچه تلفن نمایش پیش شماره شهرها در وب سایت سنایی cod tel