سايت سنائی : اطلاع رسانی کالای برق و صنایع الکترونیک ایران - برق قدرت و شبكه برق صنعتي و اتوماسيون سيم و كابل کالای برق ساختمان و روشنایي الكترونيك روباتيك و معرفی نمايندگي شركتهاي تولیدکننده کالای برق صنعتی روشنایی و تجهیزات تابلو برق در وب سايت سنایي
توجه : این وبسایت هیچگونه دخالت در معاملات کالای برق ندارد
صحت مندرجات بر عهده صاحبان کالا میباشد .

Email : aliakhlaghi35@gmail.com
مدیر پروژه : علی اخلاقی مقدم
Director : Ali Akhlaghi Moghadam
09155183079
ارسال نظر مستقیم
ثبت کالا در سايت

بازديد سايتسايت سنائی : اطلاع رسانی کالای برق و صنایع الکترونیک ایران - برق قدرت و شبكه برق صنعتي و اتوماسيون سيم و كابل کالای برق ساختمان و روشنایي الكترونيك روباتيك و معرفی نمايندگي شركتهاي تولیدکننده کالای برق صنعتی روشنایی و تجهیزات تابلو برق در وب سايت سنایي